Externe gebruikers toevoegen aan Plek via een groep

 

 

Let op! Deze functie is niet op elke Plekomgeving ingeschakeld. Zie je de knop bij stap 5 niet, maar wil je wel gebruikmaken van deze functie? Neem dan contact op met support@plek.co.

Als Admin van Plek kun je mensen uitnodigen om gebruiker van Plek te worden. De genodigde ontvangt dan een e-mail waarmee diegene zijn/haar Plek account kan activeren. Als je de uitnodiging vanuit een groep verstuurt, nodig je de nieuwe gebruiker direct uit lid te worden van de betreffende groep. In dit geval wordt deze gebruiker automatisch een externe gebruiker. Deze gebruiker heeft alleen toegang tot de groepen en (bijbehorende inhoud) waarvan ze lid zijn.

Iemand uitnodigen gebruiker van Plek en lid van een groep te worden

Als je als Admin een externe gebruiker aan Plek wilt toevoegen, en deze persoon ook gelijk wilt uitnodigen lid van een bepaalde groep te worden, onderneem je de volgende stappen:

1. Klik op Groepen in de navigatiebalk.
2. Klik vervolgens op de groep waarvoor je iemand wilt uitnodigen.

Je bent nu op de pagina van de betreffende groep.

3. Klik op Groepsleden.
4. Klik vervolgens op Voeg leden toe.

Er verschijnt een lijst waarmee je nieuwe leden (bestaande gebruikers van jullie Plek) aan de groep kunt toevoegen, en waarin je (indien geactiveerd) als admin ook nieuwe gebruikers kunt uitnodigen lid te worden van de groep (en dus Plek).

5. Klik op Nieuwe gebruiker aanmaken:

CleanShot_2021-08-12_at_10.39.53.png

6. Vul de voor- en achternaam en het e-mailadres van de nieuwe Plekgebruiker in en klik op Nieuwe gebruiker uitnodigen.

De zojuist uitgenodigde persoon ontvangt nu een e-mail waarmee hij/zij zijn Plek account kan activeren en lid kan worden van de groep waarvoor je hem/haar hebt uitgenodigd.

TIP!

Je kunt externe gebruikers toevoegen aan een of meerdere groepen binnen Plek. Door vooraf te bepalen welke e-mailadressen er op de whitelist staan, is iemand automatisch een externe gebruiker als zijn/haar e-mailadres daar niet op staat. Externen hebben andere mogelijkheden en zien minder dan gewone gebruikers op Plek. Meer informatie hierover vind je in het artikel 'Wat zien en kunnen externe groepsleden in Plek?'