Rollen binnen een groep toekennen

Je kunt als beheerder van een groep bepalen welke rol mensen binnen jouw groep hebben. Zo kun je een aantal mensen uitlichten binnen de groep, zoals een contactpersoon, manager of vertrouwenspersoon.

Rollen binnen een groep

Doorloop de volgende stappen als je iemand een speciale rol wilt geven binnen jouw groep:

1. Klik op Groepen in de navigatiebalk.
2. Klik vervolgens op de groep waarbinnen je iemand een rol wilt geven.

Je komt terecht op de pagina van de betreffende groep.

3. Klik op Groepsleden
4. Klik vervolgens op het pijltje omlaag naast de naam van het groepslid waarvan je de rol wilt wijzigen:

CleanShot_2021-08-10_at_12.30.52.gif

Onder de naam van die persoon verschijnt een veld waarin je een rol kunt typen (bijvoorbeeld 'Hoofd Communicatie' of 'Vertrouwenspersoon'). Daaronder zie je een veld waarin je kunt bepalen welke rechten de betreffende persoon binnen de groep heeft (gewoon lid of groepsbeheerder):

CleanShot_2021-08-10_at_12.37.05.png

5. Vul de juiste rol in en klik daarna op Bewaar.

Je hebt de rol van de betreffende persoon nu gewijzigd. De rol is direct te zien voor alle groepsleden. In de tab Groepsleden zie je de groepsleden met een rol bovenaan staan. Daaronder staan de overige groepsleden. Je kunt zoveel groepsleden als je wilt een rol geven. De rol van een persoon kan ook altijd weer aangepast of verwijderd worden. 

TIP!

Maak van tevoren afspraken over welke rollen er in een groep kunnen bestaan. Probeer het aantal rollen binnen een groep te beperken tot een maximum van vijf. Zo voorkom je wildgroei en onduidelijke of overlappende rollen.