Wat is er mogelijk met een User Provisioning op basis van Datamapper?

Datamapper is een methode voor User Provisioning waarbij gebruikersinformatie en toegangsrechten worden beheerd met behulp van een datamapping-systeem. Plek wisselt data uit door middel van een ClientID en ClientSecret vanuit de klantapplicatie en door data op te roepen via een Application Programming Interface (API).  Dit systeem fungeert als een tussenlaag tussen Plek en de applicatie van de organisatie, waardoor gegevens kunnen worden gemapt, getransformeerd en gesynchroniseerd. Het maakt gebruik van mapping-regels om gegevens van de ene indeling naar de andere te converteren.

Op deze manier kunnen gegevens zoals namen, e-mailadressen en andere attributen gemapt vanuit jullie applicatie (bijvoorbeeld een HR-database) naar Plek. Dit proces kan worden geautomatiseerd en gestandaardiseerd, waardoor het beheer van gebruikersinformatie en toegangsrechten makkelijker wordt.


Let op! Een User Provisioning op basis van Datamapper is altijd maatwerk. Het opzetten  zal altijd plaatsvinden op projectbasis met een kick-off om jullie wensen in kaart te brengen, de verwachte looptijd te bepalen en uit te zoeken met welke gegevens de klantapplicatie werkt. 


Met Datamapper kunnen we het volgende instellen in Plek:

 1. Gebruikers automatisch aanmaken
  Wanneer een nieuwe medewerker in dienst treedt bij jouw organisatie,  wordt toegevoegd aan de Active Directory én de juiste toegangsrechten heeft, zal Plek automatisch een gebruikersaccount voor hen aanmaken, waardoor ze direct toegang krijgen. Dit gebeurt aan de hand van een unieke waarde uit de Active Directory, die door Plek wordt gebruikt als zogenaamde mapping key.

  De mapping key moet een gebruikersunieke waarde in jullie applicatie zijn die nooit gewijzigd zal worden voor een gebruiker. Wanneer deze wel worden gewijzigd, ontstaan conflicten met individuele accounts, zoals dubbele accounts, niet synchroniseren van gebruikers  of problemen met inloggen.

 2. Profielgegevens synchroniseren
  Koppel velden uit de Active Directory aan de profielvelden in Plek, zodat wijzigingen automatisch worden bijgewerkt bij de eerstvolgende inlog. Zo blijven de profielen in Plek consistent en up-to-date.

  Let op: We bieden geen synchronisatieondersteuning voor profielfoto's in Plek-profielen.

 3. Gebruikers deactiveren
  Wanneer een medewerker uit dienst gaat en wordt uitgeschreven uit de Active Directory, zal Plek automatisch hun gebruikersaccount deactiveren, waardoor ze geen toegang meer hebben tot het platform en de bijbehorende informatie.

  Het automatisch verwijderen van gebruikers zal standaard gebeuren aan de hand van een waarde in de Active Directory. Voorbeeld: uitdienstdatum of active=true or false. Deze waarde moet voor een langere tijd blijven staan.  Wil je het automatisch verwijderen

  Voor andere vormen van gebruikers deactiveren zal in overleg extra maatwerk geleverd worden.
 4. Automatische toevoeging aan groepen
  Op basis van bepaalde profielvelden kunnen gebruikers automatisch worden toegevoegd aan specifieke groepen binnen Plek. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor het organiseren van teams of afdelingen binnen de organisatie. De gebruikers worden toegevoegd aan de groep na de eerstvolgende succesvolle synchronisatie.

  Bijvoorbeeld:
  Alle gebruikers met de functie X, kunnen automatisch aan groep Y toegevoegd worden.
  Alle gebruikers met de functie A of B, kunnen automatisch aan groep C toegevoegd worden.

  - Group mapping is standaard mogelijk op basis van een profielveld. Het juiste profielveld in Plek moet hiervoor gekoppeld zijn aan het juiste attribuut in de Active Directory.
  - Gebruikers worden standaard niet verwijderd uit groepen wanneer de waarde uit een veld wijzigt. De group mapping via de Single Sign On voegt alléén gebruikers toe. Bijvoorbeeld, wijzigt jouw functie van X naar A, dan wordt de gebruiker toegevoegd aan groep C, maar niet verwijderd uit groep Y

  Voor andere vormen van automatisch toevoegen aan groepen zal in overleg extra maatwerk geleverd worden.

Gebruikerssynchronisatie is een extra integratie in Plek. Voor meer informatie over het opzetten van User Provisioning voor jouw organisatie, ga naar ons prijsplan voor jouw abonnement, neem  contact op met je accountmanager of stuur een e-mail naar support@plek.co.