Gebruikers toevoegen aan je Plek

 

 

Je kunt meerdere gebruikers aan jouw Plek toevoegen via een import of via een koppeling met het personeelsbestand. Daarnaast is het mogelijk om gebruikers handmatig aan te maken, bijvoorbeeld een nieuwe medewerker of een externe partij.

Een losse gebruiker toevoegen

Om een losse gebruiker toe te voegen onderneem je de volgende stappen:

1. Ga eerst naar het Admin gedeelte binnen jullie Plek:

admin_nl.png

In de zijbalk van het admin panel zie je verschillende onderdelen staan, waaronder de gebruikers. Standaard kom je in het Admin panel als eerste in het onderdeel Gebruikers terecht. Hier zie je een overzicht van alle bestaande gebruikers.

2. Klik rechtsboven in het scherm op Nieuwe gebruiker aanmaken.

Let op! Als je veel nieuwe gebruikers moet aanmaken, voeg dan niet alle gebruikers stuk voor stuk toe maar neem even contact op met je accountmanager bij Plek. 

3. Voer de gegevens van de nieuwe gebruiker in, en selecteer welke rechten de gebruiker moet krijgen.

Je kunt ook nog selecteren dat de nieuw aangemaakte gebruiker geen melding moet ontvangen over het aanmaken van zijn/haar account. Standaard staat deze optie uitgevinkt. Dat betekent dus dat er standaard wel een e-mail verstuurd wordt naar de nieuwe gebruiker waarin een link is opgenomen om het account te activeren en om een wachtwoord aan te maken. Vink deze optie alleen aan als het account op het moment van aanmaken nog geen toegang mag krijgen tot het platform. Je moet dan op een later moment de welkomstmail handmatig versturen. Verder kan je gebruikers al toevoegen aan een bepaalde groep. Zodra je op Kies Groep klikt zal er een dropdown verschijnen met alle groepen van de omgeving. 


4. Klik op Maken om de gebruiker aan te maken. Je keert daarna terug naar het overzicht van alle gebruikers en ziet bovenaan een melding dat de nieuwe gebruiker is aangemaakt.

TIP!

Als je aangeeft dat de gebruiker nog geen bericht moet ontvangen over het aanmaken van het account en je maakt diegene wel al lid van groepen, dan zal diegene wel meldingen van zijn/haar groepen ontvangen. De betreffende gebruiker kan vanuit de meldingen van groepen echter geen wachtwoord aanmaken.