Een subgroep maken

 

Je kunt als gebruiker van Plek zelf groepen maken en lid worden van bestaande groepen. Soms zijn groepen erg groot, en bestaan er verschillende teams of deelgroepen binnen de groep. Denk bijvoorbeeld aan de afdeling Communicatie, waarbinnen een team voor Social Media en een team voor PR kan bestaan. In zo'n geval kan het handig zijn subgroepen aan te maken binnen een hoofdgroep. Dit kun je alleen doen als groepsbeheerder.

Een subgroep maken 

Als je een subgroep wilt aanmaken binnen een hoofdgroep onderneem je de volgende stappen:

1. Ga met je muis over Groepen in de navigatiebalk.
2. Klik vervolgens op + Nieuwe groep

Vul de velden in zoals beschreven in dit artikel. 

3. In het blok privacy-instellingen klik je op 'maak hier een subgroep van'. 

4. Er verschijnt een drop-down menu waaruit je de hoofdgroep kunt kiezen. Let op, je kunt als groepsbeheerder alleen groepen kiezen waar jij beheerder van bent. Een admin kan uit alle zichtbare groepen kiezen.

5. Kies wie lid mag worden van de groep.

Je kunt kiezen uit 'alleen leden van de hoofdgroep' of 'leden buiten de hoofdgroep'. De eerste optie is standaard: de subgroep wordt onderdeel van de hoofdgroep.

De tweede optie gebruik je bijvoorbeeld als je een collega van een andere afdeling wilt laten meedenken over een bepaalde marketingcampagne. Deze collega hoeft dan niet in de hoofdgroep 'Marketing' te zitten om lid te mogen worden van de subgroep over de betreffende campagne. Een subgroep waarvan ook leden van buiten de hoofdgroep lid kunnen worden is dus geen onderdeel van de hoofdgroep, maar is slechts gerelateerd aan de hoofdgroep.

5. Vergeet niet om daarna nog te bepalen welke privacy instelling jouw subgroep mag hebben: open of besloten

group10.gif

6. Ben je klaar? Klik dan op Maken

TIPS!

Geef je subgroep een goede naam, zodat voor iedereen duidelijk is wat dit voor groep is en voor wie deze is bedoeld. Bijvoorbeeld 'team A' of 'subgroep 1' alleen is niet voldoende!

Je kunt een bestaande (hoofd)groep omzetten naar een subgroep, of andersom. Ook kun je een bestaande subgroep koppelen aan een andere hoofdgroep.