Welke typen informatiepagina zijn er?

Informatiepagina's binnen Plek zijn zoals de statische pagina's van een traditioneel intranet. Hierop staat belangrijke informatie die niet of weinig wijzigt en/of voor iedereen snel gevonden moet worden. Plek kent drie verschillende typen informatiepagina's: algemene informatiepagina's en informatiepagina's van groepen, de kennisbank en de academie

Algemene informatiepagina's en informatiepagina's van groepen

Je zal het meest bekend zijn met de algemene informatiepagina's van Plek. Deze informatiepagina's zijn voor alle gebruikers van het platform te zien. Een handboek is een voorbeeld van een algemene informatiepagina. Hieronder zie je een afbeelding waarop een aantal algemene informatiepagina's te zien zijn.

Schermafbeelding_2021-07-30_om_14.47.12.png

Naast algemene pagina's kent Plek ook informatiepagina's van groepen. Deze zijn alleen voor de leden van een specifieke groep zichtbaar. Een pagina over projectdoelstellingen is een voorbeeld van zo'n groepspagina. Je herkent dit type informatiepagina aan het groepsicoon, zoals weergegeven in het voorbeeld 'social learning' hieronder. 

Schermafbeelding_2021-07-30_om_14.47.31.png

Informatiepagina's in de kennisbank en de academie

Plek kent nog meer typen informatiepagina's: de kennisbank en de academie (lessen). Deze pagina's hebben in de basis dezelfde functies als de algemene- en groepspagina's. Ze zien er zelfs ook vergelijkbaar uit. Het verschil is dat ze een ander doel hebben. Pagina's in de kennisbank worden gebruikt om op collectieve wijze kennis op te bouwen en aan te vullen. En de pagina's in de academie zijn bedoeld om leercontent aan te bieden.

Wat maakt deze typen informatiepagina's verder nog anders?

In de kennisbank en de academie kun je pagina's waar content op gedeeld wordt beoordelen. De beheerder van jouw Plek omgeving kan ervoor kiezen om deze functie aan of uit te laten zetten. Beoordelen doe je door een sterrenwaardering te geven. Hoe meer sterren, des te hoger de content op deze pagina gewaardeerd wordt. 

Schermafbeelding_2021-07-27_om_17.13.39.png

Wat de informatiepagina's binnen de kennisbank en de academie nog meer onderscheidt is de mogelijkheid om reacties te kunnen plaatsen, en ook weer op reacties van anderen te kunnen reageren. Ook dit kan de beheerder van jouw Plek omgeving aan of uit laten zetten. Zo kun je vragen stellen of opmerkingen plaatsen over de gedeelde content.