Wat is gebruikerssynchronisatie?

Voor grote organisaties kan het dagelijks beheren van gebruikersgegevens een tijdrovende klus zijn. User Provisioning, of gebruikerssynchronisatie,  is een handige integratie waarmee het aanmaken, updaten en deactiveren van gebruikers in Plek wordt geautomatiseerd. In plaats van handmatig gebruikersaccounts aan te maken, bij te werken of te deactiveren, zorgt User Provisioning ervoor dat deze taken automatisch worden uitgevoerd. Door Plek te koppelen aan de Active Directory van jouw organisatie, worden veranderingen in de Active Directory direct overgenomen door Plek. Dit gebeurt aan de hand van een dagelijkse automatische synchronisatie. Hierbij fungeert de Active Directory als leidende bron van gebruikersgegevens.

Let op: Gebruikerssynchronisatie is geen methode voor het inloggen. Voor informatie over het inloggen verwijzen we je graag naar onze pagina over Single Sign-On.

Plek ondersteunt twee standaarden voor gebruikerssynchronisatie: System for Cross-domain Identity Management (SCIM) en Datamapper.

  • System for Cross-domain Identity Management (SCIM)

SCIM is een standaard dat wordt gebruikt voor het beheren van gebruikersidentiteiten en -toegang in diverse systemen en applicaties, met name in cloudomgevingen. Het biedt een uniforme manier om identiteitsinformatie te synchroniseren en te beheren, ongeacht de specifieke systemen die worden gebruikt.

  • Datamapper

Datamapper is een methode voor User Provisioning waarbij gebruikersinformatie en toegangsrechten worden beheerd met behulp van een datamapping-systeem. Plek wisselt data uit door middel van een ClientID en ClientSecret vanuit de klantapplicatie en door data op te roepen via een Application Programming Interface (API).  Dit systeem fungeert als een tussenlaag tussen Plek en de applicatie van de organisatie, waardoor gegevens kunnen worden gemapt, getransformeerd en gesynchroniseerd. Het maakt gebruik van mapping-regels om gegevens van de ene indeling naar de andere te converteren.

Op deze manier kunnen gegevens zoals namen, e-mailadressen en andere attributen gemapt vanuit jullie applicatie (bijvoorbeeld een HR-database) naar Plek. Dit proces kan worden geautomatiseerd en gestandaardiseerd, waardoor het beheer van gebruikersinformatie en toegangsrechten makkelijker wordt.

Let op! Een User Provisioning op basis van Datamapper is altijd maatwerk. Het opzetten  zal altijd plaatsvinden op projectbasis met een kick-off om jullie wensen in kaart te brengen, de verwachte looptijd te bepalen en uit te zoeken met welke gegevens de klantapplicatie werkt.

Gebruikerssynchronisatie is een extra integratie in Plek. Voor meer informatie over het opzetten van User Provisioning voor jouw organisatie, ga naar ons prijsplan voor jouw abonnement, neem  contact op met je accountmanager of stuur een e-mail naar support@plek.co.